New Prosperity Belting

DIAMOFLEX CONVEYOR BELTING INFORMATION

ความกว้างของสายพาน

สายพาน Diamoflex มาตรฐานความกว้างตั้งแต่ 500-1400 mm ต้องการความกว้างมากกว่านี้สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผลิตของ NPB

ประเภทของสายพาน

D315   D400   D500   D630   D800   D1000   D1250   ในเอกสารที่ print ไม่มีตัวเลข

D  =  Diamoflex

ตัวเลขแสดงถึงความต้านทานแรงดึงน้อยในรูปของ  N / mm  อื่น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ตามความต้องการใช้งาน

โครงสร้างของสายพาน

โครงสร้างของสายพานลำเลียงชนิดนี้ประกอบด้วย วัสดุสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์-ไนลอน (EP)  100 %  -3 ชั้น กันความชื้น  อัตราการยืดตัวต่ำ ทนแรงดึงสูง วัสดุที่ประกอบเข้าด้วยกัน หนาเป็นพิเศษยากต่อการแยกระหว่างชั้น  ความยืดหยุ่นของยางช่วยให้แรงดึงสูงเพื่อรับการกระแทก

การยืดตัว  

การยืดตัวเมื่อฉีกขาด  การเสียรูปทรง   14% - 18%
การยืดตัวที่  T1 *          1% - 1.4%

* = Elongation at T1 จะเกิดขึ้นเมื่อนำไปใช้กับความตึงเทียบเท่า ถึง 10% ของความต้านทานแรงดึงน้อย

คุณภาพของยางบน

คุณภาพยางด้านบนของ Diamoflex  มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับ ยางด้านบนของ Diamond Belt ของ Dunlop

  • Normal quality DA,DS,DE       ทนสึกและเสืยดสี
  • Special quality HA,HS,HE       ทนความร้อน
  • Special quality OR1, OR2         ทนน้ำมัน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง      

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง กำหนดตามความหนาของโครงสร้างสายพาน และค่าแรงดึง สำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ  ดูตารางในหน้า 9

ความกว้างและความหนา   

ตรวจสอบความหนาของสายพานโดยรวม ให้บวกจำนวนความหนาของยางด้านบนรวมกับความหนาของโครงสร้างสายพานบวกกับความหนายางด้านล่าง

การคำนวณน้ำหนักของสาย ต่อ ตารางเมตร M2 คูณผลรวมของความหนาของยางครอบ ที่ 1.15 และเพิ่มน้ำหนักของ โครงสร้างสายพาน

ทนต่อแรงกระแทก   

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของสายพานลำเลียง Diamoflex ที่เรียกว่าโครงสร้างแบบ "แซนวิช"   ผลคือสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่า และต้านทนทานต่อการกระแทก

ได้มากกว่าปกติที่ใช้ผ้า 4-5 ชั้น ซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดโหลดวัสดุหยาบ ตกจากที่สูงมากลงมากระแทกสายพาน เพื่อทึ่จะแสดง

ให้เห็นภาพความต้านทานแรงกระแทกสูงของสายพาน Diamoflex เรามีการทดสอบในลักษณะจำลอง เพื่อเปรียบเทียบกับสายพาน ที่ใช้วัสดุ สี่หรือห้าชั้นของค่าแรงดึงเดียวกัน

การทดลอง 

น้ำหนักที่ 10 กิโลกรัมตกจากความสูง 2.5 เมตร ลงบนความยาวของสายพาน ก่อนยืด สายพานได้รับการประคองโดยวัสดุที่อยู่ตรงจุดที่น้ำหนักตกลงสู่สายพาน วัด และเขียนออกมาเป็นเปอร์เซนต์ของความต้านทานแรงดึง

ผลการทดลอง  

ค่าต่อไปนี้ใช้สำหรับประเภทของสายพาน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค่าแรงดึงของสายพาน Diamoflex มีคุณภาพสูงกว่าสายพานที่มี วัสดุ 4 -5 ชั้น ที่ค่าแรงดึงเท่ากัน ซึ่งสามารถอธิบายโดยความจริงว่าความหนาภายในชั้นของสายพานทำหน้าที่รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี